Menu

Na een hersenschudding je brein belasten?

16 oktober 2017

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg/Adelante.

Na een hersenschudding herstellen de meeste mensen binnen drie maanden volledig. Dit lukt echter niet iedereen. Aanhoudende klachten zijn bijvoorbeeld vergeetachtigheid, moeite om de aandacht ergens bij te houden en sneller en vaker moe zijn. Hierdoor lukt het soms niet om de normale activiteiten, zoals werk, weer op te pakken. Maar waarom deze mensen vastlopen is nog niet duidelijk. Melloney Wijenberg, onderzoeker bij het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) en Maastricht University, onderzocht of de manier van denken over klachten en daar vervolgens naar handelen, het hebben van langdurige klachten verklaart.

Op Zuyderland Medisch Centrum is daarom de afgelopen jaren een onderzoek uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn net gepubliceerd in het internationale tijdschrift Brain Injury. Achtenveertig mensen, die gemiddeld vier jaar geleden een hersenletsel hadden opgelopen door een val of ongeval, deden mee aan het onderzoek. Met vragenlijsten hebben we gekeken welke klachten ze hadden, hoe ze over deze klachten dachten, of ze hun brein nog durfden te belasten met denkwerk (zoals vergaderen, computeren en lezen) en hoe ze zich voelden.

Uit het onderzoek blijkt dat als mensen negatieve en angstige gedachten hadden over hun klachten, ze ook, mogelijk daarom, liever denkwerk vermijden om zo hun brein te ontlasten. Het willen vermijden van denkwerk hing ook samen met een negatievere stemming, wat weer samenhing met meer klachten. Dit past bij de verklaring die ook wel het vreesvermijdingsmodel wordt genoemd en van toepassing is bij mensen die activiteiten vermijden omdat ze pijn hebben.

Deze eerste resultaten hebben ervoor gezorgd dat we nu samen met vijf Limburgse ziekenhuizen en Adelante Zorggroep een groot onderzoek zijn gestart om te kijken bij ruim 500 patiënten of het vreesvermijdingsmodel een verklaring biedt voor het vastlopen na een hersenschudding. Het artikel kunt u lezen op goo.gl/rfh8AA.

Website Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

<toon alle berichten