Menu

Start van De Week van de Pijn

22 september 2016

Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van chronische pijn. Zij kunnen niet doen wat ze willen, maar passen hun leven voortdurend aan hun pijnen aan. Dat is niet alleen op persoonlijk niveau een drama, het kost de samenleving jaarlijks ook nog eens € 20 miljard. Komende week is het 'De Week van de Pijn', waarbij chronische pijn landelijk extra aandacht krijgt.

Het onafhankelijke initiatief ‘Pijn Samen’ (samenwerking tussen Stichting Happy Motion, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties) vraagt aandacht voor herkennen en erkennen van chronische pijn en eigen regie daarbij, zodat behandeling van chronische pijn efficiënter kan. De regie en kwaliteit van leven van de patiënt zelf, betere educatie en standaardisatie staan in de spotlights. Adelante organiseert in deze week een open dag over chronische pijn.

De Week van de Pijn
Pijn Samen organiseert De Week van de Pijn van 26 september tot 1 oktober 2016. Adelante is partner van deze week en ondersteunt hiermee het initiatief. Adelante heeft een eigen 
pijnrevalidatieprogramma dat cliënten met chronische pijn helpt om de pijn draaglijk te maken. De Week van de Pijn is bedoeld voor het grote publiek én voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, overheid, arbodiensten, patiënten, zorgverzekeraars, mantelzorgers en patiëntenorganisaties. Doel is herkenning en erkenning van chronische pijn en draagvlak creëren voor doelmatige pijnbestrijding. Tijdens deze week komen alle activiteiten van Pijn Samen bij elkaar en kan een groot publiek hier kennis van nemen. Meer informatie over De Week van de Pijn vindt u op de website www.deweekvandepijn.nl

Pijnexpertisecentrum
Adelante is niet alleen partner van deze week, wij zijn zelf ook erg actief op het gebied van pijn. Onlangs openden Adelante en MUMC+ het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie. Hierin bundelen Adelante en MUMC+ hun expertise. Ze verbinden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg om de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten. Tijdens De Week van de Pijn vindt van 26 tot 30 september in Yokohama (Japan) het 16e wereldcongres over pijn plaats, georganiseerd door de IASP (International Assocciation for the Study of Pain). Natuurlijk is Adelante ook aanwezig bij dit belangrijke congres. 

Open dag chronische pijn
Tijdens De Week van Pijn organiseert het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie een open dag op dinsdag 27 september. Iedereen die zich weleens afvraagt ‘Pijn die maar niet over gaat… Hoe kan dat?’ is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom aan de Zandbergsweg 111 in Hoensbroek. Lees hier alle informatie.

<toon alle berichten