Menu

Start Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

8 september 2016

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie, waarin Adelante en MUMC+ samenwerken op het gebied van chronische pijn, streeft naar toegankelijke revalidatiezorg bij chronische pijn voor zeer complexe en minder complexe problematiek. Hiervoor lanceert zij het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. 

De cliënt neemt in dit Netwerk een centrale positie in. In samenwerking met behandelaren uit de eerste lijn en zelfstandige behandelcentra wordt gewerkt aan optimale revalidatiezorg op maat voor chronische pijn. Cliënten worden waar mogelijk in de eerste lijn, dichtbij huis, behandeld. Ze worden alleen doorgestuurd naar de (duurdere) revalidatiebehandeling als dat nodig is. Huisartsen worden ondersteund bij het maken van de selectie tussen deze groepen cliënten. Cliënten komen hierdoor sneller op de goede plek terecht en krijgen eerder passende hulp. De aangeboden behandelingen binnen het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Bij het beoordelen van de complexiteit van de problematiek en de indicatie voor een bepaalde behandeling worden objectieve criteria opgesteld.

Subsidie
Na het opzetten van het netwerk wordt onderzocht of deze samenwerking leidt tot betere en goedkopere zorg. Dit initiatief wordt ondersteund door subsidie van CZ, VGZ en Zilveren Kruis/Achmea. Onderdelen van het project worden in samenwerking met Rijndam revalidatie, UMCG Groningen en het Roessingh Enschede uitgevoerd. Het Netwerk start op 1 oktober a.s. met een pilot in de regio Parkstad.

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie
In het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie bundelen Adelante en MUMC+ (onderzoeksschool CAPHRI) hun expertise. Ze verbinden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg om de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten. Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie is gespecialiseerd in de revalidatiezorg voor volwassenen en jongeren met chronische pijn. Chronische pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat hebben vaak een negatieve invloed op het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, leiden tot slecht slapen en kunnen daardoor de kwaliteit van leven en de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn ernstig beperken.

<toon alle berichten