Menu

Jong en altijd pijnklachten, maar wel alles kunnen doen wat je wilt

26 september 2016

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.

Ook jongeren kunnen worden geconfronteerd met chronische pijnklachten. Deze klachten kunnen verregaande gevolgen hebben. Zo kan het schoolverzuim toenemen, wordt het steeds moeilijker of zelfs onmogelijk om allerlei hobby’s en sporten te blijven doen en kan het ook zijn dat deze pijnklachten leiden tot negatieve gevoelens zoals angst en verdriet. Niet alleen de jongeren zelf, maar ook de ouders worden door de pijnklachten van hun kind beïnvloed. Hoe kunnen wij deze jongeren en hun ouders helpen?

Graded Exposure in vivo therapie
In 2012 is Adelante in samenwerking met Universiteit Maastricht gestart met het ontwikkelen van een nieuw behandelprogramma voor jongeren. Na positieve resultaten met Graded Exposure in vivo therapie bij volwassenen is deze behandelvorm ook doorontwikkeld tot een protocol voor jongeren. Een bijzondere toevoeging aan deze behandeling is dat er een aparte oudermodule is gemaakt, die naast de behandeling voor jongeren wordt aangeboden.

2B Active studie
In 2013 is het project 2B Active gestart om deze nieuwe behandeling wetenschappelijk te gaan onderzoeken. Deze studie wordt uitgevoerd door Carolien Dekker. Samenwerking vindt plaats met het Laurentius Ziekenhuis Roermond, Revant Revalidatiecentrum Breda en Rijndam Revalidatiecentrum te Rotterdam. Het doel van de 2B Active studie is om te onderzoeken of de nieuwe behandeling inderdaad jongeren helpt om weer alle activiteiten op te pakken die ze vanwege hun pijnklachten niet meer konden uitvoeren. Daarnaast onderzoeken we ook wat deze nieuwe behandeling kost.

Recent is een artikel gepubliceerd waarin de onderzoeksopzet en de behandeling beschreven worden. Lees het artikel hier.

<toon alle berichten