Menu

Breincafé in Maastricht voor mensen met NAH

12 september 2016

Breincafé is een maandelijks informatief trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Op maandag 19 september is er weer een Breincafé in Maastricht. 

Dr. Angeliek Zwinkels, revalidatiearts bij Adelante vertelt in het Breincafé van deze maand over neuromusculaire aandoeningen: “Vanuit mijn werk als revalidatiearts zie ik dagelijks mensen met een NeuroMusculaire Aandoening (NMA). NMA is een zeer diverse groep ziekten binnen de neurologische ziekten. Er zijn wel 600 verschillende NMA’s waarvan de meeste niet vaak voorkomen en vele dan ook onbekend zijn. Er zijn echter wel gemeenschappelijke thema’s aan te wijzen zoals onbekendheid bij zowel medici als de omgeving, achteruitgang, aanpassingen, hulpmiddelen en hoe in conditie te blijven.”

Gevolgen
Vanuit de specifieke kennis en ervaring van de revalidatie wordt er tijdens dit Breincafé ingegaan op de gevolgen van neuromusculaire aandoeningen in de breedste zin van het woord. "Als kapstok voor de brede NMA-groep zal ik in mijn voordracht ingaan op enkele meest voorkomende aandoeningen waaronder Myotone Dystrofie, Guillian- Barré syndroom en MultiSysteemAtrofie.“

Waar en wanneer?
Op maandag  19 september in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Elke derde maandag van de maand wordt in Breincafé Maastricht een ander thema besproken. De toegang is gratis. 

<toon alle berichten