Menu

Cursus elastisch tapen na CVA en dwarslaesie

23 augustus 2016

De revalidatiezorg in Nederland en Europa is momenteel volop in ontwikkeling. De zorg verandert van aanbod naar vraaggericht. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Regelmatig dienen zich nieuwe visies en zorgproducten aan. U moet kortom bij de les blijven! Liever nog: vóór blijven in het verbeteren en vernieuwen van zorg. Adelante heeft vanuit deze ambitie de Adelante Academie geopend. Voor de scholing van eigen medewerkers maar ook om kennis te delen met de professionals van andere zorginstellingen in Nederland.

Nieuw in het opleidingenaanbod is een cursus elastisch tapen na CVA en dwarslaesie. Cursisten doen kennis op over de neuro­musculaire beïnvloeding door elastische tapen en kunnen een indica­tie stellen waarbij toepassing van elastisch tapen meerwaarde heeft en het effect van de taping geëvalueerd kan worden. Na afloop beschikt men over de vaardigheden om een behandelplan te maken voor tonusregulatie waarbij elastisch tapen als extra middel wordt ingezet. De cursus wordt in-company aangeboden en op diverse locaties van Adelante.

Lees meer over de opleiding of meld u aan via de Adelante Academie.

<toon alle berichten