Menu

Aandacht voor angst bij patiënten met zenuwpijn als gevolg van diabetes

22 augustus 2016

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM: 

Onderzoek van Charlotte Geelen, revalidatiearts in opleiding bij Adelante en promovendus bij UM, en haar promotieteam heeft aangetoond dat patiënten met zenuwpijn als gevolg van suikerziekte vaak gebukt gaan onder verschillende angsten. Deze angsten kunnen ervoor zorgen dat een deel van deze patiënten minder durft te ondernemen, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer werken of weinig sociale contacten hebben. 

Om bij patiënten met zenuwpijn bij suikerziekte de impact van angst goed in kaart te kunnen brengen, is vanuit het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie samen met MUMC een nieuwe vragenlijst ontwikkeld: de PART-Q30. Door de vragenlijst te gebruiken kan de rol van angst bij een patiënt beter in beeld worden gebracht. Hierdoor wordt het in de toekomst misschien ook mogelijk om de angsten te behandelen, zodat patiënten met zenuwpijn als gevolg van suikerziekte weer meer actief kunnen zijn. Dit laatste is dan ook een onderwerp voor vervolgonderzoek binnen het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM.

De studie werd gesteund door het Diabetesfonds. Lees het volledige wetenschappelijke artikel


Diabetes

<toon alle berichten