Menu

Start expertisecentrum voor excellente revalidatie bij chronische pijn

14 juli 2016

Adelante en MUMC+ bundelen hun expertise 

Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg verbinden om de beste revalidatiezorg te kunnen bieden voor patiënten met chronische pijnklachten. Dat is het doel van de oprichting van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie door Adelante en MUMC+. Omdat zoveel mensen lijden aan chronische pijnklachten (2 miljoen volwassenen in Nederland), zijn de maatschappelijke kosten enorm. Arbeidsuitval, medicijngebruik en zorggebruik bij deze groep zijn namelijk erg hoog.

Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinaire revalidatiebehandeling in veel gevallen effectief is in het verlagen van de beperkingen bij chronische pijnklachten. Adelante heeft in samenwerking met MUMC+ in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van evidence based revalidatiebehandelingen voor volwassenen en jongeren met chronische pijn zodat zij beter kunnen omgaan met de pijnklachten. Bij die programma’s werken verschillende disciplines zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog interdisciplinair met elkaar samen. Bij complexe problematiek werken revalidatieartsen van het expertisecentrum intensief samen met collega specialisten vanuit andere disciplines zoals orthopeden, anesthesiologen en psychiaters, om ook in deze situatie tot de meest optimale behandeling te  kunnen komen. Inmiddels worden jaarlijks meer dan duizend patiënten behandeld.

Nationale voortrekker
Het revalidatieonderzoek wordt (inter)nationaal erkend. Met 14 promotieonderzoeken op het gebied van chronische pijn en jaarlijks tientallen wetenschappelijke artikelen op dit domein is Adelante samen met de vakgroep revalidatiegeneeskunde een nationale voortrekker geworden op het gebied van onderzoek naar chronische pijn en revalidatie.
Door in het expertisecentrum zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek nog sterker met elkaar te verbinden zullen nieuwe programma’s nog sneller en beter ontwikkeld en toegepast worden voor patiënten met chronische pijn.
Ook wordt vanuit het expertisecentrum kennis over de meest effectieve behandeling bij chronische pijnklachten verspreid. Zo biedt het expertisecentrum onderwijs aan artsen en paramedici in opleiding, bij- en nascholing aan andere behandelaren en voorlichting aan patiënten en patiëntenorganisaties.

Doelgroep
Voor de grote groep patiënten met chronische pijnklachten, die zich beperkt voelen in het functioneren door bijvoorbeeld rugpijn en gewrichtspijn, is vaak niet duidelijk waar ze het beste terecht kunnen voor een effectieve behandeling.  Hun klachten houden daardoor vaak zo lang aan dat ze chronisch worden, met alle gevolgen van dien: chronische pijn heeft een negatieve invloed op functioneren, leidt tot slecht slapen en kan daardoor de kwaliteit van leven en de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn ernstig beperken.

 

Expertisecentrum Pijn

 

<toon alle berichten