Menu

Nazorgprogramma voor patiënten na een hartstilstand blijkt kosteneffectief

18 juli 2016

Onderzoek van het Kenniscentrum van Adelante.

Enkele jaren geleden startte het nazorgprogramma ‘Stilstaan en doorgaan’ voor mensen na een hartstilstand. Het programma werd ontwikkeld vanuit het Adelante Kenniscentrum en MUMC+. Het programma blijkt niet alleen de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren, het is ook nog kosteneffectief.

In dit programma voor patiënten na een hartstilstand is speciale aandacht voor mogelijke problemen in het denken en handelen (cognitieve problemen) na een hartstilstand, die zijn ontstaan door een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen tijdens de hartstilstand. In een kort nazorgtraject in de eerste fase na de hartstilstand screent een verpleegkundige op mogelijke problemen in het denken/handelen, geeft hij/zij advies op basis van zelfmanagementprincipes en wordt, bij ernstige problemen, een vervolgtraject gefaciliteerd binnen de revalidatiegeneeskunde.

Betere levenskwaliteit
De afgelopen jaren werd het effect van ‘Stilstaan en doorgaan’ onderzocht in de ALASCA studie. 185 patienten na een hartstilstand namen aan de studie deel. Zij werden gedurende een jaar na hun hartstilstand gevolgd. Uit eerder onderzoek bleek, dat ‘Stilstaan en doorgaan’ ervoor zorgt dat mensen een jaar na de hartstilstand een betere kwaliteit van leven hebben en het emotionele functioneren na een jaar beter is dan bij mensen die dit programma niet hebben gevolgd. Lees meer over de ALASCA studie.

Kosteneffectief
Uit recent onderzoek blijkt nu ook, dat de behandeling kosteneffectief is. Dat betekent dat het effect van de behandeling op kwaliteit van leven in verhouding tot de hiermee gepaard gaande kosten een beter resultaat oplevert dan een situatie waarin deze behandeling niet wordt geboden. Resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het internationale tijdschrift Resuscitation.

Meer informatie over ‘Stilstaan en doorgaan’.

<toon alle berichten