Menu

Duurzame inzetbaarheid is een zorg voor de toekomst

25 juli 2016

We moeten allemaal langer doorwerken. Nu nog tot ons 67ste, binnenkort tot ons 70ste. Hoe zorg je ervoor dat een oudere medewerker of een medewerker met medische problematiek op lange termijn inzetbaar blijft? Volgens Max Asscher, voormalig bedrijfsarts van Encare (arbodienst waar Adelante mee samenwerkt, red.), is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Hij zette het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ op de kaart tijdens een mini-symposium dat hij bij Adelante organiseerde als afscheid van zijn actieve loopbaan als bedrijfsarts. 

Asscher maakt zich er sterk voor om het thema ‘arbeid en duurzame inzetbaarheid’ te borgen in zowel de reïntegratiesector als de revalidatiesector, liever nog de gehele gezondheidszorg. Beide sectoren delen immers de zorg om mensen aan het werk te houden. Zeker in het huidige politieke klimaat, waarin de druk op het prestatievermogen van oudere medewerkers onverminderd groot blijft, terwijl we allemaal weten dat het herstelvermogen naarmate de jaren verstrijken vermindert. Dat levert op termijn gezondheidsrisico’s op.

Vurige werknemers
Met name de medewerkers die zo vol vuur zijn voor hun werk en waar de werkgever dus graag aan trekt, zijn volgens de bedrijfsarts at risk. “Soms is er niet meer dan een griepje nodig om iemand uit balans te krijgen”, vertelt Max Asscher. “Bij duurzame inzetbaarheid gaat het dan ook in eerste instantie om het realiseren van bewustwording bij enerzijds werkgever en werknemer en anderzijds de verwijzer. De werknemer moet zo nu en dan pas op de plaats maken om te beoordelen wat hij wil en kan en waar zijn grenzen liggen. De werkgever moet ervoor zorgen dat hij duurzaam investeert in zijn medewerkers en organisatie, zodat deze aantrekkelijk blijft voor oudere medewerkers. De verwijzer kan signalen die duiden op arbeidsgerelateerde problemen vroegtijdig oppakken en preventief een professional op het gebied van arbeidsre-integratie inschakelen die de situatie in kaart brengt.”

Meten is weten!
Nu worden medewerkers vaak pas onderzocht als zij uitvallen. Om dit te voorkomen pleit Asscher ervoor om de assessments te bevrijden van hun ‘negatieve’ imago en structureel in te zetten in het belang van een gezonde organisatie. “Sinds de jaren 70 werk ik met Adelante Arbeidsreïntegratie samen om de belastbaarheid van medewerkers te meten. De producten die Adelante in de loop der jaren hiervoor heeft ontwikkeld maken het mogelijk om vanuit een breed perspectief, dus zowel fysiek als pschyo-mentaal en neuropsychologisch, een compleet beeld te vormen van wat iemand kan bereiken. Dit brede onderzoekskader is uniek in de regio en intussen voor elke werkgever, Arbodienst en huisarts toegankelijk. Vanuit de wens om cliënten snel en effectief en vanuit een multidisciplinaire setting te helpen, heb je als verwijzer zo uitstekende instrumenten in handen om te beoordelen welke interventie het meest duurzaam en succesvol is.”

Goede klik
Na zoveel jaren intensief samenwerken heeft Max Asscher een sterke band opgebouwd met Adelante Arbeidsreïntegratie. Na zijn pensioen blijft hij zelfs actief bij Adelante op het gebied van onderwijs en als lid van de denktank die zich bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe producten op het snijvlak van arbeid en gezondheid. “We liggen elkaar goed en delen elkaars visie op een duurzame re-integratie”, lacht Asscher. “Daarbij vind ik het een meerwaarde dat het team van Adelante Arbeidsreïntegratie in een zorgomgeving werkt die in het teken staat van onderzoek. Dat levert unieke expertise op die – en dat vind ik mooi - voor iedereen bereikbaar is. Want vanwege de regionale functie van Adelante Arbeidsreïntegratie zijn de lijnen in de organisatie kort. Je bent snel op de juiste plek en kunt zo ook snel iets bereiken. Deze meerwaarde werd extra duidelijk tijdens mijn mini-symposium: alle lijnen die in onze regio van belang zijn voor een duurzame reïntegratie kwamen bij Adelante samen.”

Meer informatie over Adelante Arbeidsreïntegratie.

<toon alle berichten