Menu

Omgaan met klachten over laagfrequent geluid (LFG)

21 juni 2016

Donderdag 23 juni a.s. vindt er een bijeenkomst plaats van Kenniskring Medische Milieukunde bij het RIVM in Bilthoven.

Laagfrequent ( < 125 Hz) en infrasoon ( < 25 Hz) geluid is een sterk toenemend, maar nog steeds onderschat fenomeen in de westerse, geïndustrialiseerde wereld. Door de groei van de economie, de toename van steeds zwaardere installaties en de verhoging van druk in leidingen, komen op steeds meer plekken zware, lage bromtonen en trillingen voor.

In de loop der jaren is er een sterke toename geconstateerd aan klachten met betrekking tot laagfrequent geluid. Tijdens de nascholingsbijeenkomst zullen diverse presentaties gegeven worden. Dyon Scheijen, klinisch-fysicus / audioloog van Adelante audiologie & communicatie, zal een presentatie geven met als titel 'Hoe om te gaan met gezondheidsklachten, toegeschreven aan LFG?'. Ook zal hij spreken over diverse behandelmethoden van tinnitus. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via Dyon.

                                  

<toon alle berichten