Menu

Studenteninitiatief 'Mens Achter De Patiënt'

5 april 2016

Dinsdag 5 en woensdag 6 april werven twee studenten van de Universiteit van Maastricht tussen 10.00 en 15.00 uur bij Adelante cliënten voor het studenteninitiatief Mens Achter de Patiënt.

Dit studenteninitiatief heeft als doel de empathie in de zorg te verbeteren. Dit nieuwe onderwijsprogramma koppelt daartoe een student gezondheidswetenschappen of student geneeskunde (i.e. toekomstig zorgprofessionals) aan een chronisch zieke patiënt. Aan de hand van drie bijeenkomsten, zullen in korte tijd onderwerpen met de patiënt besproken worden, waaronder de hedendaagse zorg maar ook het verhaal van de patiënt. Op deze manier zijn studenten eens bezig met wat ziekte betekent voor de mens in plaats van enkel bezig te zijn met de processen daarachter.

Nieuwe inzichten voor cliënten
Dit is nuttig voor studenten, maar zeker ook heel waardevol voor cliënten. Een eerste pilot heeft uitgewezen dat zij het fijn vonden om met een student te praten over hun ziekteproces. Het heeft hen nieuwe inzichten opgeleverd over hun eigen ziekteproces. De werving dient voor een pilotversie van het korte onderwijsblok, die in samenwerking met de bachelorcoördinatoren van beide opleidingen is opgesteld. Wanneer de pilot slaagt, zal het onderwijsblok hoogstwaarschijnlijk deel uit gaan maken van het standaard curriculum Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Nieuwe Afbeelding

<toon alle berichten