Menu

Minisymposium ‘Zet je zinnen op taal!’

18 april 2016

“Als veel mensen praten, dan botst zoveel in mijn hoofd”. Zo legt een jongen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit wat hij heeft. 5% van de bevolking heeft een TOS, er zitten gemiddeld twee kinderen in een schoolklas met TOS. Anderhalf miljoen Nederlanders zijn slechthorend of doof. Wilt u meer leren over TOS en-of doof en slechthorendheid? Hoe werkt het en wat u kunt doen? Kom dan op donderdag 19 mei a.s. naar het minisymposium ‘Zet je zinnen op taal!’ in Roermond. 

Het minisymposium wordt georganiseerd door Adelante audiologie & communicatie, samen met Koninklijke Kentalis en de Mgr. Hanssenschool. Deze organisaties zijn er alle drie voor kinderen met ernstige auditieve en communicatieve beperkingen. We hebben ieder onze eigen inbreng en expertise. We ondersteunen elkaar en geven zo invulling aan het gehele palet van diagnostiek, behandeling en onderwijs aan kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen, al dan niet in combinatie met autisme of anderszins. Zo kunnen we met kinderen in een veilige omgeving werken aan een optimale ontplooiing van hun communicatie waardoor ze in staat zijn zelfstandig en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.

Aanmelden vóór 12 mei a.s.

Het minisymposium is bedoeld voor professionals in zorg en onderwijs, zoals o.a. consultatiebureaus, kinderopvang, basisscholen, CJG, zorgteams etc. in Midden Limburg. Het programma start om 18.00 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur. Meld u digitaal aan voor 12 mei a.s. Deelname is gratis.

Locatie: Zijgebouw MAVO Roermond, Jagerstraat 2 in Roermond

Bekijk de uitnodiging.

Minisymposium Zet je zinnen op taal

<toon alle berichten