Menu

Inspectie voor de Gezondheidszorg complimenteert Adelante

23 maart 2016

Tot 2015 hield de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen toezicht op revalidatie. Andere sectoren in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, werden wel structureel getoetst. In het kader van de toezichthoudende taak doet de inspectie sinds maart 2015 ook onderzoek naar de Nederlandse revalidatiecentra, om verantwoorde zorg te kunnen garanderen. De inspectie bezocht Adelante in april en bracht hierover een rapport uit. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2015 alle 19 Nederlandse revalidatiecentra bezocht op 21 locaties waar klinische revalidatie wordt verzorgd. De focus van de bezoekronde was gericht op randvoorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Hiervoor werden in overleg met het veld de tien meest risicovolle thema’s geselecteerd, waarvoor een toetsingskader werd opgesteld.

Inspectie bezoekt Adelante
Op vrijdag 17 april 2015 brachten twee
inspecteurs een aangekondigd bezoek
aan Adelante in Igz (3)Hoensbroek. De belangrijkste vragen voor de inspectie waren: ‘in hoeverre voldoet het bezochte revalidatiecentrum aan de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg?’ en ‘welke patiëntveiligheidsrisico’s zijn in het algemeen
in de revalidatiezorg aanwezig en hoe zijn deze te vertalen naar het toezicht?’. De inspectie sprak met de Raad van Bestuur, professionals, de cliëntenraad, bekeek dossiers met
toestemming van de revalidanten en bezocht de afdelingen.

Topresultaat
De uitkomsten van het onderzoek zijn om trots op te zijn! De inspectie laat weten dat Adelante op de meeste getoetste normen voldoet aan de gestelde eisen. “De inspectie wil u graag een compliment maken met dit goede resultaat”, staat in het opgemaakte rapport te lezen. Uit het onderzoek kwamen drie aandachtspunten naar voren die Adelante vóór 1 januari 2016 moest verbeteren. Het beleidsplan infectiepreventie moest worden aangepast, er moest een prospectieve risicoanalyse uitgevoerd worden bij medische hulpmiddelen en in samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders moesten verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Adelante heeft de inspectie in december 2015 laten weten dat de aandachtspunten verbeterd zijn. Op 2 februari 2016 berichtte de inspectie de Raad van Bestuur dat de verbeteringen adequaat zijn doorgevoerd. Met dit besluit sluit de inspectie het onderzoek.

Maart 2016
Op 22 maart jl heeft de inspectie het rapport uitgebracht over het toezichtproject. Met de openbaarmaking van dit eindrapport zijn ook de rapporten van de bezoeken openbaar gemaakt.

<toon alle berichten