Menu

Jaarlijkse revalidantensportdag gaat niet door

4 februari 2016

Adelante organiseerde ruim 20 jaar een jaarlijkse sportdag voor (ex-) revalidanten in Hoensbroek, in en rondom het gebouw.

Het afgelopen jaar en ook dit voorjaar zijn de verbouwingen op locatie Hoensbroek nog in volle gang waardoor er ook dit jaar helaas geen revalidantensportdag kan plaatsvinden. De verbouwingen worden in september of oktober afgerond.
 
De organisatie van de sportdag gaat bekijken of in 2017 de van oudsher bekende sportdag gaat plaatsvinden of dat er een andere invulling aan wordt gegeven. Als de sportdag op gebruikelijke wijze doorgaat, ontvangen (ex-) revalidanten van Adelante volwassenenrevalidatie hierover een bericht.
 
In het voorjaar 2017 organiseert Adelante een open dag waarop iedereen van harte welkom is de vernieuwde locatie te bezichtigen. De datum van deze open dag volgt nog.

<toon alle berichten