Menu

Start 50e groep BreinGrepen

1 december 2016

Op maandag 28 november 2016 is de 50e groep voor het cognitief revalidatiegroepsprogramma BreinGrepen gestart bij Adelante in Hoensbroek. Daar mogen we trots op zijn! 

BreinGrepen is bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval (traumatisch hersenletsel), infarct of bloeding (CVA), hersentumor of als gevolg van zuurstofgebrek bij reanimatie na een hartstilstand. Bij BreinGrepen staat het leren omgaan met veranderingen ten gevolge van hersenletsel in het dagelijks leven centraal. Dit kan gaan om emotionele of gedragsveranderingen, vermoeidheid, of veranderde denkfuncties, zoals een verminderd geheugen of een beperkt planningsvermogen. Het programma helpt mensen om problemen bespreekbaar te maken, meer grip te krijgen op hun leven, meer zelfvertrouwen te krijgen en biedt handvatten hoe ze met hulpmiddelen of strategieën minder last van hun beperkingen hoeven te ervaren in het dagelijks leven (gezinsleven, vrienden, werk, hobby’s). 

BreinGrepen 50e groep_1

Het programma van BreinGrepen bestaat uit vijftien wekelijkse bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. Een paar keer per jaar start een nieuwe groep BreinGrepen met maximaal zeven deelnemers. Elke groep wordt begeleid door twee cognitief trainers. Tijdens de bijeenkomsten komen afwisselend een cognitieve training en een sociale vaardigheidstraining aan bod. Daarnaast maken ook huiswerkopdrachten deel uit van de behandeling.

Cliënten kunnen naar BreinGrepen worden doorverwezen via hun huisarts, neuroloog, revalidatiearts, specialist in ouderengeneeskunde en andere hulpverleners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het patiëntenservicebureau van Adelante via tel. 045-5282222 of stuur een e-mail naar psb@adelante-zorggroep.nl. Lees hier meer over BreinGrepen

<toon alle berichten