Menu

Speeltoestel voor kinderen in Blerick

27 december 2016

Een mooi speeltoestel waar de kinderen lekker kunnen klimmen en klauteren: dat was de wens van de kinderen en pedagogisch medewerkers van de Diagnose- en Behandelgroep (DBG) en de Communicatie Peutergroep (CPG) van Adelante Audiologie & Communicatie in Blerick.

Hun wens is onlangs in vervulling gegaan dankzij Aktie ’68! Stichting Aktie '68 is een charitatieve instelling met als doel zich in te zetten voor de belangen van mensen met een beperking. Als tegenprestatie hebben medewerkers van Adelante Audiologie & Communicatie in Blerick kleding ingezameld en ingeleverd bij één van de containers van Aktie ‘68. Bedankt namens de kinderen en medewerkers van de DBG en CPG in Blerick!

De specialistische groepsbehandelingen van Adelante audiologie & communicatie zijn gericht op jonge kinderen tot en met vijf jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Met onze behandeling willen we de communicatieve vaardigheden van uw kind verbeteren en de communicatieve interactie met de omgeving stimuleren.

Actie 68_A&C Blerick

<toon alle berichten