Menu

Presentatie over dyslexie en TOS

15 december 2016

Afgelopen week vond er een presentatie plaats bij Adelante Audiologie & Communicatie in Blerick van Ellen Burger, logopedist, linguïst, HBO-docent en orthopedagoog.

Elle vertelde over de relatie tussen dyslexie en taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een stoornis in het leren van de moedertaal. Bij TOS staat de taalstoornis op zichzelf en wordt dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een verstandelijk beperking of door onvoldoende taalaanbod. 

De presentatie was bedoeld voor alle collega's van Adelante Audiologie & Communicatie met als doel de kennis over de relatie tussen dyslexie en TOS te vergroten teneinde de diagnostiek (en behandeling) nog verder te optimaliseren. Het was een leerzame bijeenkomst.

Presentatie Dyslexie En TOS

<toon alle berichten