Menu

Oratie professor Clemens Rommers

3 november 2016

Per 1 maart 2016 is prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers, revalidatiearts Adelante afdeling Revalidatiegeneeskunde MUMC+, aan de Universiteit Maastricht benoemd tot buitengewoon hoogleraar revalidatiegeneeskunde in het bijzonder medisch onderwijs. Vrijdag 2 december a.s. is zijn oratie.

Clemens Rommers is in Nederland de enige die in zijn portefeuille revalidatie en medisch onderwijs combineert. Hij houdt zich bezighouden met revalidatiegeneeskundig onderwijs en met de opzet van een landelijk netwerk voor onderwijs revalidatiegeneeskunde aan de medische faculteiten.

Sinds 1 juni 2014 is Clemens Rommers bij Adelante, afdeling revalidatiegeneeskunde MUMC+, werkzaam als revalidatiearts en associate professor met als expertise 'Voet en enkelproblematiek', 'Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit' en 'Opleiding revalidatiegeneeskunde'. Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar als revalidatiearts gewerkt bij het UMC Groningen, centrum voor revalidatie. Clemens Rommers hoopt als hoogleraar de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) verder te kunnen blijven steunen en het medisch onderwijs in de revalidatiegeneeskunde een extra impuls te kunnen geven.

De oratie vindt plaats op vrijdagmiddag 2 december a.s. om 16.30 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. Na afloop van de oratie is er aansluitend tot 18.45 uur een receptie in de refter van het academiegebouw. In verband met het doorgeven van het aantal gasten voor de catering wordt u gevraagd zich vóór maandag 28 november via het secretariaat van de vakgroep revalidatie van de UM aan te melden als u aanwezig bent.

<toon alle berichten