Menu

Ontwikkelingsgericht ondersteunen binnen Villa Franca

10 november 2016

Afgelopen jaar hebben Simone Bastings, Daniëlle Essers, Marion Spronck en Sissi Wagemans, vier begeleiders van Villa Franca, een opleiding gedaan om de begeleidingsmethodiek van Villa Franca verder te ontwikkelen. 

Hiervoor volgden ze een intensief traject. Om de jongeren van Villa Franca beter te ondersteunen richting hun dromen en wensen hebben ze verschillende werkvormen geleerd vanuit ontwikkelingsgericht ondersteunen. Daarnaast hebben ze stappen gezet in het coachen van hun collega’s. Met een afsluitend eindproduct hebben ze ook een advies gegeven hoe we de ingezette weg kunnen voortzetten en goed verankeren in de teams. Op 21 september jl. mochten ze dit traject afsluiten met het in ontvangst nemen van een welverdiend certificaat. Gefeliciteerd dames!

Certificaat Villa Franca

<toon alle berichten