Menu

Met chronische lage rugpijn weer 'back on track'

24 oktober 2016

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en revalidatie Adelante/UM.

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop iemand omgaat of zich gedraagt met rugklachten invloed kan hebben op het ontstaan en in stand houden van pijnklachten. Wanneer deze gedragsfactoren nadrukkelijk aanwezig zijn en de patiënt hierdoor beperkt raakt in het dagelijks leven, blijkt een multidisciplinair pijnrevalidatietraject effectief. Maar wat nu als deze gedragsfactoren maar in zo’n mate aanwezig zijn dat een intensief programma niet noodzakelijk is? 

Onderzoekers en behandelaars van de UM en Adelante hebben daarom in samenwerking met eerstelijns fysiotherapeuten een eerstelijns fysiotherapeutisch behandelprogramma 'Back on Track' ontwikkeld. In het programma wordt aandacht besteed aan verschillende factoren (gedachten, gevoelens, gedrag en omgeving) die beperkingen in stand kunnen houden bij deze specifieke doelgroep. Reni van Erp, zelf fysiotherapeut en promovendus aan de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de UM, publiceerde een beschrijving en onderbouwing van het behandelprogramma in het wetenschappelijk tijdschrift Physiotherapy. Het artikel heeft tot doel behandelaars en onderzoekers te stimuleren in het uitvoeren en evalueren van dergelijke geprotocolleerde behandelprogramma’s die in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken nog vrij uniek zijn. De effecten van dit behandelprogramma worden momenteel geëvalueerd in een wetenschappelijk onderzoek.

Het artikel is hier te vinden.

<toon alle berichten