Menu

Campagne ZEKER, informatiebeveiliging en privacy in de zorginstelling

4 oktober 2016

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ondersteunt haar leden met een bewustwordingscampagne rondom de thema’s informatiebeveiliging en privacy.

Dit jaar ligt de aandacht op digitale vaardigheden in de omgang met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. De campagne loopt van 3 tot en met 14 oktober 2016. Met ZEKER zetten we in op de vaardigheden van medewerkers met het thema 'efficiënte en veilige communicatie; hoe voorkom je datalekken?’. De campagne ZEKER sluit aan bij de landelijke ‘Alert online’ campagne, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Met het deelnemen aan deze campagne wil Adelante het belang onderschrijven van het voortdurend werken aan het verbeteren en borgen van de veiligheid en privacy van (medische) gegevens.

 

Logo's ZEKER

<toon alle berichten