Menu

Benoeming lid Raad van Bestuur Adelante

26 oktober 2016

Per 1 januari 2017 is drs. Yvette van Horn benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Adelante.

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw drs. Yvette van Horn per 1 januari 2017 is benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Adelante. Mevrouw van Horn is sinds 2010 werkzaam als revalidatiearts binnen Adelante met als aandachtsgebied amputatie, traumatologie en orthopedie. Zij heeft bovendien tijdelijk het team cardiorevalidatie en het team dwarslaesie versterkt. Daarnaast vervult zij vanaf 2013 de functie van medisch manager voor volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie. 

We verwachten dat mevrouw Van Horn met haar ervaring en expertise als manager en in de cliëntenzorg een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Adelante. Zij gaat haar nieuwe functie uitoefenen samen met de heer Jean-Paul Essers, sinds 2007 lid Raad van Bestuur en sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van Adelante.
 
We wensen mevrouw van Horn veel succes. 

Dr. R.H.J. van ’t Hullenaar
Voorzitter Raad van Toezicht

Yvette van Horn

<toon alle berichten