Menu

Adelante ontvangt keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

10 oktober 2016

Vanaf 1 juni 2016 is Adelante een PSO-gecertificeerde organisatie. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Adelante niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.

Wat is de PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe werkt de PSO?
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam aanbieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt. Momenteel heeft Adelante de aspirant-status, trede A. Een aspirant-status betekent dat een organisatie actief aan de slag gaat met socialer ondernemen om zich binnen twee jaar te kwalificeren voor trede 1 of hoger van de PSO, Hiervoor wordt er een plan van aanpak op directieniveau geaccordeerd en is de organisatie aan de slag gegaan met het plan van aanpak. Trede 1 t/m 3 betekent dat een organisatie bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere organisaties met minstens één werkende uit de doelgroep. Wij ziijn trots... en nu op naar de tredes!

PSO_BM_trede _A

<toon alle berichten