Menu

Als lezen niet vanzelf gaat – hulp in nabije omgeving

1 mei 2014

Diagnostiek en behandeling voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie in Limburg, vanaf 1 mei nu ook in Oost-Brabant.

Adelante audiologie & communicatie gaat naast de vestigingen in Limburg nu ook kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie in de regio Oost-Brabant onderzoeken en behandelen.

Veel kinderen en ook volwassenen hebben dyslexie. Bij dyslexie is er sprake van een hardnekkig probleem met lezen en spellen. Hoe veel je ook oefent: elk woord blijft een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw gevormd moet worden. Een medicijn voor dyslexie bestaat niet. Wel zijn er methodes en hulpmiddelen die helpen om met dyslexie om te gaan. Adelante helpt vooruit als lezen niet vanzelf gaat.

Regio Oost-Brabant
Voorheen onderzocht en behandelde Libra (Revalidatie & Audiologie) in de regio Oost-Brabant kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Met Libra is overeengekomen dat Adelante de diagnostiek en behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie met medewerkers van Libra per 1 mei overneemt. Ouders kunnen nog steeds terecht bij de vestiging Libra in Eindhoven voor onderzoek en behandeling, volgens landelijk criteria, opgelegde procedures én kwalitatieve werkwijze van Adelante.

Signalering
Meestal is het de leerkracht op de basisschool die vermoedt dat een kind dyslexie heeft. Maar ook een logopedist of de ouders kunnen in overleg met de leerkracht aan de bel trekken. Adelante audiologie & communicatie test en onderzoekt het kind en bij ernstige enkelvoudige dyslexie zorgt Adelante ook voor de behandeling. Met een dyslexieverklaring komt het kind op de eigen school in aanmerking voor aangepaste leer- en leesprogramma’s. Elk kind krijgt zo de kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen.

De criteria om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld in het Protocol Diagnostiek en Behandeling Dyslexie (2013) en door de Stichting Dyslexie Nederland.

- Het kind is 7 tot 13 jaar

- Het heeft bij 3 opeenvolgende toetsmomenten een E-score voor lezen, ondanks planmatige hulp

- Of het heeft 3 E-scores voor spelling en bij 3 opeenvolgende toetsmomenten een D-score voor lezen

Hulp in de nabije omgeving
Onderzoek naar dyslexie vindt plaats in Hoensbroek, Maastricht, Roermond, Venlo-Blerick en Eindhoven. Het dyslexieteam bestaat uit een gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog, een spraak-taalpatholoog en een logopedist met Master SEN/dyslexiespecialisatie. Al deze specialisten hebben ruime ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met dyslexie, leer- en taalstoornissen en auditieve verwerkingsproblemen.

Bij dit onderzoek wordt ook het gehoor en auditief functioneren getest, want soms gaat dyslexie samen met een auditief verwerkingsprobleem. De behandeling kan worden uitgevoerd door een orthopedagoog of logopedist met dyslexiespecialisatie uit het netwerk van Adelante, in de buurt van het kind!

<toon alle berichten