Menu

Adelante ervaringsonderzoek

30 oktober 2014

Het meten van de ervaringen van onze cliënten levert goede informatie over onze sterke en minder sterke punten. Cliënten houden ons op deze manier als het ware een spiegel voor.

De komende weken is er veel aandacht voor cliëntervaringen. We zorgen er zelf voor dat we door middel van verschillende onderzoeken dezelfde vragen stellen. Adelante krijgt zo in korte tijd een compleet beeld van de ervaringen uit alle cliëntgroepen.

Een opsomming:
Revalidatie kinderen
De ouders van kinderen die op locatie Valkenburg revalidatiezorg ontvangen, hebben afgelopen periode een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan de landelijke meting die jaarlijks plaatsvindt.

Speciaal onderwijs en verblijfszorg
Op 29 oktober hebben ouders van kinderen die speciaal onderwijs en/of langdurige zorg (wonen, opvang, woontrainen) een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan het eigen Adelante onderzoek. Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats.

Audiologie & communicatie en volwassenenrevalidatie
Vanaf 3 november ontvangen zowel cliënten van audiologie & communicatie als cliënten van volwassenenrevalidatie binnen 10 dagen na afronding van hun behandeling een uitnodiging deel te nemen aan een door de branche georganiseerd onderzoek. In tegenstelling tot de andere onderzoeken is dit een continumeting.

Als laatste vinden eind november/ begin december focusgroepbijeenkomsten plaats. Cliënten en medewerkers vanuit alle organisatieonderdelen gaan dan met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘informatievoorziening’. Samen proberen we erachter te komen hoe we elkaar beter kunnen informeren over belangrijke zaken.

<toon alle berichten