Menu

Moeite met spraak en taal

Heeft uw kind moeite met spreken en het begrijpen van taal? Is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Is er meer hulp nodig op spraak-en taalgebied? Wat is de invloed van de meertaligheid?Inhoud van deze pagina

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van spraak, taal en communicatie. We kunnen bekijken of de logopedische begeleiding, die uw kind misschien al krijgt, voldoende effect heeft. We kunnen onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor extra hulp vanuit ZG-zorg of vanuit een instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook kunt u het team inschakelen voor een second opinion.

Onderzoek en advies

Tijdens een interdisciplinair onderzoek bekijken we de taalontwikkeling bij uw kind vanuit verschillende invalshoeken. Dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van een oriënterend onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een gesprek en een advies. Als er nog onduidelijkheden zijn, adviseren we een vervolgonderzoek.