Menu

Moeite met luisteren, taal, lezen en/of spellen

Zit uw kind in het basisonderwijs en heeft het moeilijkheden met luisteren, taal, lezen en/of spellen. Uw kind hoort wel goed, maar kan moeite hebben om alles goed te verstaan en te onthouden. Uw kind heeft moeite om gedachten te verwoorden.
Soms zijn er niet enkel problemen met taal maar ook met lezen. Het kind leert de letters wel, maar ieder woord is een samenraapsel van letters dat telkens opnieuw gevormd moet worden. Deze problemen kunnen blijven optreden, ondanks alle geboden hulp.

Inhoud van deze pagina

Misschien had uw kind op de basisschool al moeilijkheden met taal, het leren lezen en/of spellen, maar het is er nooit van gekomen verder onderzoek te laten doen. In het voortgezet onderwijs merkt u dat (met name de spelling van) vreemde talen veel moeite kosten en dat lange teksten lezen veel tijd kost.

Onderzoek

U kunt uw kind aanmelden tot de leeftijd van 17 jaar. We starten steeds met een intake, spraak-taalonderzoek en gehoorscreening. Daarna kunnen aanvullende onderzoeken gepland worden zoals een onderzoek naar lezen en schrijven en een onderzoek naar de algemene ontwikkeling.

Aan de hand van alle gegevens en resultaten stellen we vast wat de ernst en aard van het taal-, lees- en/of spellingprobleem van uw kind is. Ook kunnen we nagaan of er sprake is van een luisterprobleem of dyslexie. Lees meer over het onderzoek in de brochure 'Luisterproblemen'.