Menu

Gehooronderzoek volwassene

U hoort slecht of heeft problemen met uw hoortoestel. Gesprekken kunt u niet goed verstaan tijdens uw werk of studie. Laat uw gehoor in ons Audiologisch Centrum onderzoeken en ontvang deskundig advies.

Inhoud van deze pagina

U heeft moeite met horen en verstaan, vooral in een rumoerige omgeving. Bent u overgevoelig voor geluid of heeft u een vermoeden van gehoorverlies, ondanks het gebruik van hoortoestellen? Ervaart u dat uw gehoor achteruit gaat? Met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u bij Adelante terecht voor een uitgebreid deskundig gehooronderzoek.

Onderzoek van het gehoor

Op basis van onderzoek stellen wij vast wat er met uw gehoor aan de hand is en wat er aan te doen is. Onze audioloog informeert u over de technische revalidatiemogelijkheden en geschikte hoorapparatuur. Wij controleren hoortoestelaanpassingen en kunnen de instelling van de hoortoestellen optimaliseren. Wij stemmen af met uw audicien en kunnen zo nodig bemiddelen bij uw zorgverzekeraar met bijzondere zorgvragen.

Wanneer na onderzoek blijkt dat medische behandeling mogelijk is, verwijzen we u terug naar de huisarts of KNO-arts.

Kosten

De kosten van audiologische hulp en begeleiding worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Alleen kinderen tot 18 jaar kennen geen eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan hier meer informatie over geven.