Menu

Gehooronderzoek kind

Heeft u een vermoeden dat uw kind niet goed hoort? Heeft uw kind vaak last van; chronische middenoorontsteking, verkoudheid, loopoor, of reageert het niet goed op geluid? Heeft uw kind gehoorproblemen ondanks buisjes?

Inhoud van deze pagina

Wanneer u denkt dat uw kind doof of slechthorend is kunt u bij ons terecht voor een deskundige gehoorscreening.

Onderzoek van het gehoor

De onderzoeken zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. De audioloog kan de mate van het gehoorverlies vaststellen en inzicht bieden in de aard en consequenties van het gehoorverlies.

Het interdisciplinaire team van Adelante bekijkt samen de ouders (en het kind) welke hulp of behandeling het meest geschikt is.
Dit kan gaan over een advies voor hoortoestellen of andere hulpmiddelen, begeleiding of behandeling bij complexe hoorproblemen. Ook geven we informatie over omgaan met slechthorendheid aan de kinderopvang of de school van uw kind.

Kosten

De kosten van audiologische hulp en begeleiding worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Alleen kinderen tot 18 jaar kennen geen eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan hier meer informatie over geven.