Menu

Behandeling gehoor kind

Heeft uw kind moeite met het horen, praten of begrijpen van taal? Individueel of in groepsverband werken we interactief met kinderen (2 t/m 5 jaar) om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren.

Inhoud van deze pagina

Hulpmiddelen zoals een hoortoestel of een implantaat kunnen het horen en de communicatie bij uw kind verbeteren. Soms is naast een hoorhulpmiddel of hoortoestelaanpassing ook extra ondersteuning of behandeling nodig.

Met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u bij Adelante terecht voor een uitgebreid deskundig gehooronderzoek. Na dit onderzoek kan, in overleg met u, bepaald worden of verder onderzoek van de spraak-taal en communicatie of algehele ontwikkeling nodig is. Op basis van alle onderzoeken kan bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor een behandelvorm binnen de zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg), voor kinderen met een auditieve beperking of voor een speciale onderwijsvorm binnen een instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

Behandeling Individueel (ZG-zorg)

Is er bij uw kind sprake van doofheid of blijft  uw kind beperkingen ervaren ondanks goede hoorapparatuur dan kunnen de professionals van het interdisciplinaire team hem of haar en de ouders begeleiden bij het leren omgaan met deze beperking.

Wij bieden individuele behandeling aan bij u thuis  om de spraak-, taal-, communicatie- en gehoorontwikkeling bij uw kind te bevorderen. Ook bieden wij gebarencursussen voor de ouders en verzorgers in de directe omgeving van het kind.

Vroegbehandeling Groep - 2 t/m 5 jaar (ZG-zorg)

Deze specialistische behandeling 'Vroegbehandeling Groep' is gericht op jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Groepsgewijs en met individuele behandeling leren kinderen spelenderwijs beter communiceren, omgaan met anderen en gevoelens te uiten.
Aan het einde van het behandeltraject bekijken we samen met u wat de gepaste onderwijsvorm is voor uw kind.