Menu

Gehoor, taal & spraak

Adelante Audiologie & Communicatie helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We onderzoeken en behandelen volwassenen met gehoorproblemen, tinnitus en kinderen met gehoor-, spraak-taal- of luisterproblemen met daarmee samenhangende  lees- en spellingsproblemen.

Inhoud van deze pagina

Gehoor

Heeft u last van oorsuizen of merkt u dat uw gehoor sterk achteruit gaat? Ervaart u gehoorproblemen in het dagelijks leven ondanks uw hoortoestel? Of heeft u moeite met verstaan in een rumoerige omgeving thuis of op het werk? Heeft u de indruk dat uw kind niet goed hoort? Wij onderzoeken het  gehoorprobleem.

Spraak en taal

Heeft uw kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Heeft uw kind moeite met het voeren van een gesprek?  Zijn er naast de taal ook problemen met lezen en spellen? Dan kan er sprake zijn van een spraak-taalprobleem, dyslexie of luisterprobleem.

Onderzoek, behandeling en advies

Met een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist kunt u een afspraak plannen bij Adelante. Onze experts adviseren welk onderzoek, behandeling, begeleiding of hulpmiddel ingezet kan worden om het meest haalbare en gewenste resultaat te behalen voor u of uw kind.

Haal het beste uit jezelf: daar streven wij naar, bij onze cliënten maar zeker ook bij onze eigen zorg!

Contact

Telefoon: 045 - 528 2900, kies:

  1. Vragen over verwijzing of wachttijd
  2. Maken/verplaatsen afspraak Gehoor 
  3. Maken/verplaatsen afspraak Tinnitus
  4. Maken/verplaatsen afspraak Taal
  5. Voor verwijzers
    *Voor alle overige vragen blijf aan de lijn.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Binnen Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante is ook verplicht deel te nemen aan metingen van cliëntervaringen. De branche en het zorgkantoor toetsen of dit gebeurt conform de afspraken. Lees meer en bekijk onze cliënttevredenheidsrapportages op de pagina cliëntervaringen.