Menu

PROMIS

Zijn de Nederlandstalige PROMIS item banken Ability to Participate in Social Roles and Activities en Satisfaction with Social Roles and Activities valide meetinstrumenten voor het meten van participatie bij diverse doelgroepen?

Naam project: PROMIS

Projectleider: A.J.A. Köke

Looptijd: september 2013 - december 2015

Samenwerkende en deelnemende instituten: Adelante, EMGO VU  Amsterdam, MUMC revalidatiegeneeskunde

Methode: Dwarsdoorsnede onderzoek

Beschrijving: Het Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) is recent ontwikkeld in Amerika en bestaat uit een aantal item banken om de door de patiënt ervaren gezondheid te meten Het is mogelijk om alle items uit een bank af te nemen in de vorm van een vragenlijst. Recent zijn de PROMIS item banken vertaald naar het Nederlands en Vlaams (DF-PROMIS). Voordat deze item banken gebruikt kunnen worden in onderzoek of patiëntenzorg is validatie onderzoek nodig. Het is noodzakelijk om te bepalen of de item parameters van de onderliggende IRT modellen in de Nederlandse en Vlaamse bevolking hetzelfde zijn als in de Amerikaanse bevolking. Een belangrijke patiëntengroep in Nederland waarin de DF-PROMIS item banken “Participatie” gevalideerd moeten worden, zijn patiënten die onder behandeling zijn geweest van revalidatiegeneeskunde. Het eerste doel van dit onderzoek is het valideren de DF-PROMIS item banken de DF-PROMIS item banken op gebied van participatie; “Ability to Participate in Social Roles and Activities (35 items)”, “Satisfaction with Social Roles and Activities (44 items)” bij Nederlandse patiënten onder behandeling ( of onder behandeling geweest) bij revalidatiegeneeskunde zoals patiënten met een dwarslaesie, of een amputatie, of aangeboren /verworven hersenletsel of coronair lijden, chronische pijn of complexe gehoorproblematiek om deze banken uiteindelijk als computer adaptieve test (CAT) toe te kunnen passen in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.
Inzicht in validiteit en bruikbaarheid van de DF-PROMIS item banken op gebied van participatie; “Ability to Participate in Social Roles and Activities (35 items)”, “Satisfaction with Social Roles and Activities (44 items)”.

Stand van zaken: Eind 2015 waren er ruim 800 lijsten verzameld. De datanalyse zal medio 2016 uitgevoerd worden

Financiering: Adelante