Menu

Patiëntspecifiek meten in de zorg

Het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Naam project: Patiëntspecifiek meten in de zorg

Projectleider (+ affiliatie): Prof Dr. T. van der Weijden (Universiteit Maastricht)

Looptijd: 2011-2015.

Projectgroep: Dr. S. Beurskens (Zuyd Hogeschool), Dr. A. Köke (Zuyd Hogeschool/Adelante)

Samenwerkende en deelnemende instituten: Zuyd Hogeschool, Adelante, Universiteit Maastricht, eerstelijns fysiotherapiepraktijken regio Zuid-Limburg

Vraagstelling: Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Methode: Kwalitatief onderzoek en implementatieonderzoek

Beschrijving: Het doel van dit onderzoek is om de hanteerbaarheid en het gebruik  van individugerichte meetinstrumenten door paramedici in de eerste lijn in kaart te brengen, te verbeteren en te evalueren om daarmee uiteindelijk het cliënt gecentreerd werken te bevorderen. De resultaten van dit onderzoek zullen input leveren voor het verbeteren en initiëren van het betrekken van cliënten bij hun zorgplan, en het verbeteren van de benodigde skills van professionals.

Stand van zaken: Onderzoek naar de hanteerbaarheid vanuit oogpunt van professionals en patiënten is afgerond. Op basis daarvan is met een expertgroep ( patiënten en professionals) een gemodificeerde PSK ontwikkeld en een cursus om de nieuwe versie te leren toepassen. Eind 2015 en begin 2016 wordt deze cursus voor de PSK 2.0 uitgetest  bij diverse  eerstelijns fysiotherapeuten  Op basis van de evaluatie zal de cursus eventueel nog worden aangepast en vervolgens landelijk worden aangeboden in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Financiering: RAAK PRO programma