Menu

PACT

Het doel van dit PhD-project is het gebruiker gecentreerde ontwikkelen van een telerevalidatie voor mensen met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit en het evalueren van de usability, technische performance en kosteneffectiviteit van het systeem.

Naam project: PACT: Patient Centred Telerehabilitation Phantom Limb Pain

Projectleider: Prof. Dr. R. Smeets (MUMC+)

Projectgroep: Promovendus: A. Rothgangel (UM/Zuyd), Dr. S. Beurskens (Zuyd/UM), Dr. S. Braun (UM/Zuyd), Prof. Dr. L. De Witte (UM/Zuyd).

Looptijd: september 2012 – juni 2017

Samenwerkende en deelnemende instituten: UM-Zuyd University-Kaasa health GmbH-St.Marien-Hospital Keulen Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik Nümbrecht, Arbeitsgemeinschaft Ergotherapie Mönchengladbach, Klinik Münsterland Bad Rothenfelde, Klaus-Miehlke-Klinik Wiesbaden.

Methode: Randomized Controlled Trial

Beschrijving: In de eerste fase van het project worden bij vijftien patiënten met fantoompijn en tien zorgverleners die spiegeltherapie op een regelmatige basis toepassen semi-gestructureerde interviews afgenomen, om de preferenties en behoeftes met betrekking tot de inhoud en het design van de telerevalidatie te bepalen. Aanvullend worden twee focusgroepen met elk vijf deelnemers doorgevoerd. Aansluitend wordt in fase twee op basis van reeds bestaande systemen, evidence en expertmeningen een platform telerevalidatie ontwikkeld. In de derde fase staat het testen van de gebruiksvriendelijkheid en technische performance van het systeem door middel van de ‘thinking-aloud-methode’ en datalogging centraal. Vervolgens wordt over een periode van anderhalf jaar een multicenter, Randomized Controlled Trial (RCT) uitgevoerd. Aanvullend zal de kosten-effectiviteit van de telerevalidatie worden onderzocht.

Stand van zaken: Design artikel en protocol spiegeltherapie zijn gepubliceerd.
Rothgangel A, Braun S, de Witte L, Beurskens S, Smeets R. Development of a clinical framework for mirror therapy in patients with phantom limb pain: an evidence-based practice approach. Pain Practice 2015 Apr 16. doi: 10.1111/papr.12301. [Epub ahead of print]
Rothgangel A, Braun S, Schulz RJ, Kraemer M, de Witte L, Beurskens A, Smeets R. The PACT trial: Patient Centered Telerehabilitation. Effectiveness of software-supported and traditional mirror therapy in patients with phantom limb pain following lower limb amputation: design of a multicentre randomized controlled trial. Journal of Physiother. 2014 Oct 16. pii: S1836-9553(14)00114-3.

Financiering: Co-financiering regio Nordrhein-Westfalen (ministerie van gezondheid) & EU (European Regional Development Fund – ERDF). 

Type onderzoek: PhD