Menu

Leren leven en bewegen met chronische pijn bij Diabetes

Inhoud van deze pagina

Naam project: Leren leven en bewegen met chronische pijn bij Diabetes
Projectleider (+affiliatie): Dr. J. Ruijgrok (UM, MUMC)
Projectgroep: Junior onderzoeker: Drs. I Kanera (UM); Dr. H. Kindermans (UM); Dr. J. Verbunt (UM, MUMC, Adelante); Dr. M. Goossens (UM); Dr. J. De  Jong (UM, MUMC); Prof.Dr. R. Smeets (UM, MUMC, Adelante)
Looptijd: Juli 2011- juli 2013
Samenwerkende en deelnemende instituten: MUMC; UM
Vraagstelling:

  1. Welke angsten en andere psychologische factoren spelen een  rol bij het uitvoeren van activiteiten bij diabetespatiënten met pijnlijke polyneuropathie?
  2. In welke mate zijn angsten geassocieerd met het beweeggedrag, ervaren beperkingen en de kwaliteit van leven van  diabetespatiënten met pijnlijke polyneuropathie? 

Methode: Kwalitatief onderzoek; dwarsdoorsnede-onderzoek
Beschrijving: Dit project bestaat uit twee deelstudies. Studie 1 is een kwalitatieve studie naar de angsten en cognities die een rol spelen bij het beweeggedrag van diabetespatiënten met pijnlijke neuropathie. Op basis van de resultaten van studie 1 wordt in studie 2 de bijdrage van
deze angsten aan het beweeggedrag en vervolgens de ervaren beperkingen en kwaliteit van leven getoetst in een cross-sectionele  studie bij patiënten met pijnlijke polyneuropathie.
Financiering: Diabetes Fonds
Type onderzoek: Postdoc