Menu

Het meten van beweegactiviteiten in de zorg. Wanneer kies je voor welke meter?

Momenteel is er een groot gevarieerd aanbod aan betaalbare commerciële activiteitenmeters en worden ze, buiten de zorg, al veelvuldig gebruikt. De zorgprofessionals willen weten welke van deze meters ze het beste kunnen kiezen en op basis van welke criteria. In dit onderzoek wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van commerciële activiteitenmeters.

Naam project: Het meten van beweegactiviteiten in de zorg. Wanneer kies je voor welke meter?

Projectleider: (+ affiliatie): Prof Dr. S. Beurskens (Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht)

Looptijd: 2015-2017.

Projectgroep: Dr. S. Braun (Zuyd Hogeschool), Dr. A. Köke (Zuyd
Hogeschool/Adelante), Drs. K. van Vijven (Zuyd Hogeschool, drs. E. Beekman (Zuyd Hogeschool)

Samenwerkende en deelnemende instituten: Zuyd Hogeschool, Adelante, Universiteit Maastricht, eerstelijns fysiotherapiepraktijken regio Zuid-Limburg

Vraagstelling: Het bepalen van de betrouwbaarheid en validiteit van 9 commerciële activiteitenmeters (Activ8, Fitbit One, Fitbit Flex, Jawbone Up24, Lumoback, Yamax Digi-Walker CW-700, Omron Walking Style X, Accupedo stappenteller en Moves) in het dagelijks leven bij cliënten met een chronische aandoening.

Methode: Het onderzoek heeft de vorm van een cross-sectioneel observatief kwantitatief onderzoek. Hierbij zullen de deelnemers een activiteitenprotocol uitvoeren dat gebaseerd is op activiteiten van het dagelijks leven, terwijl ze minimaal 4 van de geselecteerde activiteitenmeters dragen. De validiteit van de activiteitenmeters zal bepaald worden door de uitkomsten van de activiteitenmeters te vergelijken met een extern criterium (video-opname = gouden standaard). De betrouwbaarheid van de meters zal bepaald worden door een herhaalde meting uit te voeren (test-hertest betrouwbaarheid).

Beschrijving: Zorgprofessionals hebben te maken met de snel veranderende wereld ten gevolge van de opkomst van technologie. Deze technologieën kunnen de traditionele behandelmethoden ondersteunen en veranderen, maar een goed overzicht en goede gebruiksaanwijzing van deze technologie ontbreekt veelal. Een groep fysio- en ergotherapeuten wil graag gebruik maken van objectieve draagbare technologie (zgn. ‘activiteitenmeters’) om beweegactiviteiten te meten.

Stand van zaken: De metingen voor bepalen validiteit en betrouwbaarheid zijn grotendeels verricht in 2015. In maart 2016 starten de analyses voor bepalen van de validiteit en betrouwbaarheid

Financiering: RAAK Publiek