Menu

Participatie van jongeren met chronische pijn en vermoeidheid

Wat zijn voorspellende factoren voor jongeren met chronische pijn en/of vermoeidheid voor een positief behandelresultaat en op de lange termijn? Wat zijn gebruikte meetinstrumenten voor schoolparticipatie en op welke manier kan het begrip schoolparticipatie (internationaal) gedefinieerd worden?

Naam project: Participatie van jongeren met chronische pijn en vermoeidheid

Projectleider (+affiliatie):  Dr. J. Verbunt (Adelante/MUMC+)

Projectgroep:  Promovendus: drs. T. Westendorp (Rijndam/MUMC+); Prof.Dr. R. Smeets (Adelante/MUMC+); Dr.S. Remerie (Rijndam)

Looptijd: 2010-2014

Samenwerkende en deelnemende instituten: Rijndam revalidatiecentrum Rotterdam, MUMC, Adelante

Methode: Cohort studie

Beschrijving: Het onderzoek, dat in april 2010 van start is gegaan, betreft een cohort onderzoek, waarbij jongeren met chronische pijn en/of vermoeidheid via een lange termijn meting nogmaals worden bevraagd. Daarnaast wordt met bestaande data gekeken naar  factoren die een rol spelen bij een positief behandelresultaat met name op het domein participatie. Tevens wordt een definiëring voor het begrip schoolparticipatie vastgesteld door middel van een internationale Delphi-studie en wordt onderzocht welke meetinstrumenten hiervoor gebruikt worden.

Financiering: Rijndam revalidatiecentrum, MUMC+, Stichting Erasmus Fonds Pijnbestrijding

Type onderzoek: PHD