Menu

Musculoskeletal complaints in young musicians

Het project wil nagaan bij jongere muzikanten in hoeverre ze pijnklachten hebben en inhoeverre er een samenhang is met catastroferende gedachten over pijn, beperkingen, depressieve gevoelens en speelgedrag.

Naam project: Musculoskeletal complaints in young musicians. An exploratory study.

Projectleider (+affiliatie): Dr. L.Roorda (Reade)

Projectgroep: Dr. M. Goossens (UM), Drs R. Kattenbusch (Reade)

Looptijd: t/m 2017 

Vraagstelling: 1) prevalence of musculoskeletal pain in young musicians 2) association between pain, disability and psychological factors in young musicians 

Methode: cohort study

Samenwerkende instellingen:. UM, Reade

Beschrijving: Het project wil nagaan bij jongere muzikanten in hoeverre ze pijnklachten hebben en inhoeverre er een samenhang is met catastroferende gedachten over pijn, beperkingen, depressieve gevoelens en speelgedrag. Jongeren worden geworven in de voorbereidende klassen van de conservatoria.