Menu

Do former elite athletes with chronic non-specific pain fear failure more than healthy young elite athletes do?

Naam project: Do former elite athletes with chronic non-specific pain fear failure more than healthy young elite athletes do?

Projectleider (+affiliatie): Dr. M. Goossens (UM)

Projectgroep: Prof. Dr. J. Verbunt (UM/Adelante) , Drs Ch. Willems (Adelante)

Looptijd: 2018

Vraagstelling:

  1. is there a difference in the degree of fear of failure and the kind of goal orientation between former young elite athletes with chronic non-specific pain and ‘healthy’ young athletes without chronic pain.
  2. Is there a relation between fear of failure and pain intensity, performance goals orientation, fear of success, self-handicapping, catastrophizing and disability

Methode: Observationeel. 

Samenwerkende instellingen:. UM/Adelante

Beschrijving: Het project includeert jongeren die aan topsport doen (of hebben gedaan en zijn gestopt ivm chronische pijn) in de leeftijd van 12-22 jaar. Beide groepen krijgen online vragenlijsten gestuurd.

Stand van zaken: In voorbereiding.

Financiering: Adelante/ UM intern

Type onderzoek: Observationeel