Menu

2bActive

Is een multidisciplinaire programma met meerdere modules kosten-effectiever dan een graded activity programma voor jongeren met chronische pijn?

Naam project: 2bActive

Projectleider (+affiliatie): Dr. M. Goossens (UM) & Prof. J. Verbunt (Adelante/UM/MUMC);

Looptijd: t/m 2017

Methode: Een gerandomiseerde studie met twee behandelingen.

Samenwerkende instellingen: Revant Breda en Rijndam Rotterdam.

Beschrijving: In drie instellingen in Nederland zullen jongeren met chronische pijn gerandomiseerd worden voor gebruikelijke zorg of voor een gecombineerd exposure programma. 

Resultaat: De instroom is in maart 2014 gestart en loopt nog tot juli 2016. Er zijn 40 jongeren geïncludeerd.

Financiering: NutsOhra, Fonds Vooruit (Adelante) 

Type onderzoek: RCT met PHD traject