Menu

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN) zet zich in voor excellente pijnrevalidatie voor mensen met complexe chronische pijnproblematiek, nu én in de toekomst. NPN is een coöperatie, waarin een aantal centra voor medisch specialistische revalidatie actief samenwerken op het gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Samen hebben zij al doel het blijven verbeteren en standaardiseren van pijnrevalidatie.

Inhoud van deze pagina

Excellente pijnrevalidatie

NPN werkt samen met patiëntenverenigingen, aanbieders van pijnrevalidatie in de eerste en tweede lijn, verwijzers en zorgverzekeraars. We delen onze expertise om pijnrevalidatie te blijven verbeteren. We werken mee aan het ontwikkelen van regionale zorgketens voor pijnrevalidatie. Deze zorgketens bieden patiënten een hoge kwaliteit van goed afgestemde zorg, zo dichtbij huis als mogelijk en zo specialistisch als noodzakelijk. Verwijzers helpen wij met tools voor het stellen van de juiste diagnose, transparantie en inzicht in verwijsmogelijkheden, consulten en bij- en nascholing.

Samenwerken voor de beste zorg

NPN staat voor een goede balans tussen effectieve en doelmatige zorg, een transparante werkwijze en een uniform behandelaanbod van excellente pijnrevalidatiezorg. Dit zijn onze uitgangspunten voor een goede samenwerking met zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. NPN denkt graag met hen mee over actuele maatschappelijke en strategische vraagstukken op het gebied van pijnrevalidatie.

 

Adelante is partner van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland.

 

Lees meer op de website van NPN.