Menu

Probleemgeörienteerd denken

Recent verscheen het boek 'Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde'. Een praktijkboek waarin de lezer aan de hand van casuïstiek wegwijs gemaakt wordt in de verschillende behandelaspecten van pijn. 

Inhoud van deze pagina

Recent verscheen het boek 'Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde'. Een praktijkboek waarin de lezer aan de hand van casuïstiek wegwijs gemaakt wordt in de verschillende behandelaspecten van pijn. 

Ook Adelante medewerkers droegen hun steentje bij aan dit boek. Albère Köke schreef een hoofdstuk over transcutane elektroneurostimulatie (TENS). Vera Baadjou schreef samen met Rob Smeets een hoofdstuk over graded exposure in vivo-behandeling bij CRPS-1.

Lees hier meer over het boek en bestel een exemplaar.