Menu

Pain-Related Fear: Exposure-Based Treatment for Chronic Pain

Dit boek identificeert angst voor letsel als het hoofdthema in de benadering tijdens behandeling van chronische pijn. 

Editors: Johan Vlaeyen, Stephen Morley, Steven Linton, Katja Boersma, Jeroen de Jong.

Het boek presenteert het vreesvermijdingsmodel en het wetenschappelijk onderzoek dat werd gedaan naar de onderbouwing van dit model ter verklaring van beperkingen bij pijn. Het biedt tevens een handleiding voor de toepassing van exposuretechnieken tijdens de behandeling. Het boek is Engelstalig, uitgegeven in 2012 en verkrijgbaar bij de IASP (International Association for the Study of Pain)-press. Bij het boek wordt een CD-rom geleverd.