Menu

Graded exposure

Een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn.

Inhoud van deze pagina

Redactie: J. Verbunt en R. Smeets

Graded exposure is een cognitief gedragsmatige behandelstrategie toegepast bij de behandeling van patiënten met chronische pijn in het houding en bewegingsapparaat waarbij de angst voor bewegen of andere gevolgen van pijn zoals letsel of beperkingen sterk verhoogd is. In dit boek wordt toegelicht op welke wijze de behandeling door systematische blootstelling aan bewegen kan bijdragen aan angstreductie en het verbeteren van het functioneren bij volwassenen en jongeren met pijn. De toepassing bij verschillende pijnproblemen (zoals lage rugklachten, Complex Regionaal PijnSyndroom (CRPS) en Klachten Arm Nek en Schouders (KANS) komt hierbij aan bod. Tevens is er aandacht voor organisatie van zorg.

Graded Exposure is een onmisbaar boek voor alle zorgprofessionals die werken met (chronische) pijn patiënten, zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en revalidatie artsen 

Het boek is in december 2016 verschenen. Het is uitgegeven door uitgever Bohn Stafleu en van Loghum en te koop bij uw boekhandel.

Het boek is tevens hier te bestellen.

Graded Exposure _cover