Menu

Graded activity

Een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici.

Inhoud van deze pagina

Auteurs: A. Köke, P. v. Wilgen, A. Engers, M. Geilen

Graded activity beschrijft een gedragsgeoriënteerde behandeling die de kwaliteit van het leven van een (te) grote groep mensen met chronische pijn kan verbeteren. Graded activity beschrijft een gedragsgeoriënteerde behandeling die de kwaliteit van het leven van een (te) grote groep mensen met chronische pijn kan verbeteren. De hulpverlener leert om de cliënt te motiveren tot gedragsverandering en de cliënt leert om te gaan met de problematiek van zijn klachten. Deze gezamenlijke werkwijze is er dus op gericht dat zowel de hulpverlener als de cliënt zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de achterliggende theorie beschreven. Tussen deel 1 en 2 worden twee casussen behandeld die bij de praktische uitwerking van graded activity gebruikt worden. In het tweede deel wordt stapsgewijs de behandelmethode graded activity besproken. De theorie wordt aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Voor wie
Graded activity is een praktisch geschreven boek voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en alle andere hulpverleners en studenten die in hun behandelpraktijk te maken hebben met patiënten met chronische (pijn) klachten en die meer inzicht willen krijgen in waarom cliënten een bepaald gedrag vertonen en hoe dit beïnvloed kan worden met betrekking tot het fysiek functioneren

Uitgegeven door uitgever Bohn Stafleu en van Loghum en te bestellen bij uw boekhandel:
http://www.bsl.nl/shop/graded-activity-9789031350940.html