Menu

Behandelprotocol: Oudermodule revalidatie jongeren met pijn

 

Behandeling van jongeren met pijn vergt niet alleen een focus op de jongere, maar vraagt een gerichte aanpak van het hele systeem. Dit behandelprotocol beschrijft de inhoud van de oudermodule, die een onderdeel vormt van de behandeling van jongeren met pijn. De oudermodule bestaat uit drie twee uur durende groepsbijeenkomsten voor ouders. In het protocol vindt u de inhoud van de drie sessies stapsgewijs beschreven en tevens zijn de powerpoint-presentaties die iedere sessie ondersteunen een onderdeel van dit pakket.

Dit protocol, dat deel uit maakt van de studie 2B-active, worden uitgereikt aan deelnemers van de cursus Graded Exposure jongeren.