Menu

Acceptance Commitment Therapy

“Werken met Acceptance & Commitment Therapie in Teams”. Op weg met ACT in TEAMS, een reisgids.

Inhoud van deze pagina

Peter Heuts, Karlein Schreurs, Ank Kole-Snijders, Carla Palmen, Bernadette Wassink, Bianca van Baalen

Wat is ACT? Wanneer spreek je van Acceptance & Commitment Therapie en wanneer is het beter te spreken van Acceptance & Commitment Training? Wat is eigenlijk een team? Waarom zouden we met ACT in teams willen werken? Als je ervoor kiest om te werken met ACT in TEAMS, wat is er dan voor nodig om dat goed voor elkaar te krijgen? Wat moet je weten? Welke vaardigheden moet je daarvoor leren? Welke attitudes passen wel en welke niet bij ACT?

Deze en vele andere vragen komen in dit boek aan de orde. Het is onze bedoeling om mensen die met ACT in teamverband aan de slag willen, te laten zien hoe wij dat aanpakken.

Dat doen we in de hoop dat dit jou ook helpt in jouw werk.

Bestellen van het boek kan voor het bedrag van €30,- door een mail te sturen naar het secretariaat van de Adelante Academie. U ontvangt dan een factuur én het boek.